Hole pattern QG8043

Lochbild Qg 8,00 - 12,20
  • Designation according to DIN: hole pattern Qg 8.00 – 12.20
  • Designation: hole pattern Qg 8043
  • Hole diameter: w = 8.00 mm
  • Hole spacing: t = 12.20 mm
  • Rows of holes: straight Qg
  • Free cross-section: 43.00%