Hole pattern QG4020

Lochbild Qg 4,00 - 9,00
  • Designation according to DIN: hole pattern Qg 4.00 – 9.00
  • Designation: hole pattern Qg 4020
  • Hole diameter: w = 4.00 mm
  • Hole spacing: t = 9.00 mm
  • Rows of holes: straight Qg
  • Free cross-section: 19.75 %