Hole pattern QG6016

Lochbild Qg 6,00 - 15,00
  • Designation according to DIN: hole pattern Qg 6.00 – 15.00
  • Designation: hole pattern Qg 6016
  • Hole diameter: w = 6.00 mm
  • Hole spacing: t = 15.00 mm
  • Rows of holes: straight Qg
  • Free cross-section: 16.00 %